Over stichting Jabes

jabesheader

1 Kronieken 4: 9-10. :
“Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.”

Waar staat Jabes voor?

Jezus hebben wij als eerste als doel om op te bouwen. Gebed staat hierin centraal en daarom is er gekozen voor de naam Jabes.

Alle landen van de wereld hebben wij visie voor om mensen die doelgericht werk gaan doen en ontwikkelingswerkers, met inbegrip van hen die daartoe in opleiding zijn, financieel en moreel te ondersteunen.

Bouwen op de Rots door middel van de verkondiging van het evangelie en het inzetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van de medemens in hun directe leefomgeving in de meest ruime zin van het woord.

En verder tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door middel van publiciteit, voorlichting en fondsen werving.

Samen op weg, door de wereld, om de liefde van Christus uit te dragen en zo het gebied, het Koninkrijk der Hemelen, uit te breiden. God schept geen behagen in het verloren gaan van ook maar één ziel.

Wij geloven dat de Heere Jezus Christus de zoon van God is: Hij was gekruisigd, opgestaan en zit aan de rechter hand van God, zijn Vader. Het bloed van Christus heeft gevloeid en neemt onze zonden weg. Door Zijn verzoenend werk is de relatie met de Vader hersteld en kunnen wij in Zijn tegenwoordigheid komen. Het woord van God, de Bijbel, hebben wij nodig om op Hem te bouwen.

Gebed van Jabes: Waarom is het Belangrijk?
Het gebed van Jabes onthult dat Jabes begrijpt wat veel mensen niet begrijpen — er is slechts één God en Hij zou het middelpunt moeten zijn van onze activiteiten. God wil elk leven zegenen. Maar, we moeten eerst de keuze maken om God in ons leven uit te nodigen en Hem om Zijn zegeningen vragen.

Lees meer over Het Gebed Van Jabes.