Doneren Verre Oosten

U kunt onze projecten in het Verre Oosten steunen door gebed en/of  door een eenmalige of periodieke gift over te maken voor één of meer van deze projecten.

Onze stichting heeft de ANBI-status. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

U kunt hier lezen hoe u in aanmerking komt voor een gunstige belastingaftrek als u periodiek geeft. U moet uw gift dan wel zelf regelen met uw bank. U kunt ons niet machtigen.

Lees hier meer over belastingaftrek van giften in het algemeen.

Bankrekeningnummer: NL09 INGB 0674 4396 94 t.n.v. stichting Jabes

 

Aftrekbare Giften