Project Kerken


Er zijn al verschillende kerken gestart in de bergen. Lees hier meer over Nieuwe kerken starten. Wij houden  staf bijeenkomsten voor  staf werkers van die kerken in de bergen. Wij ontdekten namelijk dat er veel problemen zijn tussen de stafleden in de kerken o.a.

  • Geen eenheid.
  • Gelovigen die nog afgoden aanbidden.
  • Gebrek aan Bijbelse fundamenten.

De meesten van de stafleden hebben nog nooit een goede Bijbeltraining gehad. Daarom gebruiken zij hun eigen inzicht, uitleg en begrip van de Bijbel.

Gedurende de 7 jaar dat we de school hebben realiseerden we dat als we zielen tot God willen brengen wij eerst het geestelijk leven van de stafleden moeten aanwakkeren.

 

De training die de stafleden krijgen hebben de volgende onderwerpen:

  • 3 dagen per maand Systematische Theologie. Hiervoor worden leraren van buitenaf aangetrokken.
  • 1x in de 6 maanden een training voor echtparen.
  • Gebed voor eenheid en met elkaar Bijbel teksten proclameren om te groeien en  uiteindelijk door hun leven de liefde van de   Heere Jezus Christus te laten zien.


Klik hier voor nieuws over de kerken van juni 2014