Werk in Israël

Vanaf september 2014 tot december 2016 heb ik in Jeruzalem in Israël bij Jhop (Jerusalem House of Prayer) gewerkt. Mijn toegezegde termijn liep in december 2016 af. Ik heb bij Jhop hele fijne mensen mogen leren kennen en ondanks de zeer intensieve tijd kijk ik met dankbaarheid terug voor alles wat de Heer door mij heen heeft gedaan en wat ik bij Jhop mocht doen, met name het 24 uur gebed 7 dagen in de week waarin ik van 2 tot 6 uur per dag mocht bidden.

Daarnaast was ik een gastencoördinator en heb ik daardoor vele gasten mogen ontmoetten, voor hen mogen bidden en hen mogen bemoedigen.

De hulp voor de buren waarbij ik als sportmasseuse een buurvrouw haar pijn door massage mocht verlichten.

 

In 2016 sprak de Heer opnieuw tot mij om in Israël het werk voor Hem voort te zetten maar dan i.p.v. aan de oostzijde van Jeruzalem naar de westzijde van Jeruzalem te gaan.

 

In december 2016 ben ik naar Nederland gegaan.

Het verlof in Nederland is een bijzondere tijd. Ik heb vrienden, broeders en zusters, huiskringen en gemeenten mogen bezoeken en delen wat er in Israël en China gebeurd en getuigenissen mogen geven hoe de Heer tot mij spreekt en mij leidt. Ook heb ik voor mensen mogen bidden en ze bemoedigd.

In de spreekbeurten heb ik geprobeerd uit te leggen dat de Torah, de 5 boeken van Mozes, boeken van liefde en relatieherstel zijn tussen God en de mens. Het boek Leviticus heb ik als centrale thema gebruikt. Leviticus als de schacht van de Menorah die de andere 4 boeken van de Torah draagt. De Menorah is het licht en een beeld van Jezus, licht van de wereld.

Gedurende mijn werk bij Jerusalem House of Prayer kerkte ik elke zaterdag bij een Messiaanse kerk en elke dinsdagavond ging ik daar naar de Bijbelstudie. Ik heb de voorganger en zijn vrouw leren kennen als toegewijde christenen die een leven uit geloof hebben en radicaal zijn ten aanzien van het evangelie.

Zij hebben mij gevraagd of ik hen wil helpen. Ten eerste om te evangeliseren en verder ook te helpen in de gemeente en om hand en span diensten te verrichten in de bijbel- en souvenir winkel die ze hebben.

Deze open deur is een opstapje voor mij naar wat in mijn hart is: Om Joden die vast lopen, de armen en behoeftigen te helpen en relatie bouwen met hen om vervolgens het evangelie aan hen kenbaar te maken.

De Messiaanse gemeente is daarbij een goed uitgangspunt om mensen op te vangen, eventueel samen verder te begeleiden. Verder is deze gemeente voor mij een thuis, een back-up en een veilige omgeving.

In juli zal ik weer vertrekken naar Israël.