Conferentie “All Nation Convocation 2014

140 natiën waren er vertegenwoordigd, ongeveer 2000 mensen namen deel aan de conferentie. Ik zal een aantal landen noemen: Irak, Sudan, Egypte, Rusland, Oekraïne, Veel landen uit Afrika, China, Japan, Korea Finland enz.

Alles moest in goede banen worden geleid en daarvoor waren er ruim 100 vrijwilligers ook van over de hele wereld gekomen, plus de Staf van JHOP, waarvan ik ook deel uit maak.

De rode draad van de conferentie was dat de kerk is geënt op Israël. Alle kerken en hun voorgangers deelden hun sympathie met deze visie en er waren getuigenissen van voorgangers zich hebben bekeerd van de vervangingstheologie, zoals voorgangers uit Irak.
Is het niet opmerkelijk dat deze wind nu over heel de wereld blaast?
Met Yom Kippur waarvan het centrale thema “belijden en verzoening” is, hebben de aanwezige Russen en Oekraïners; Joden en Palestijnen elkaar om vergeving gevraagd en gegeven.

Een hoogtepunt was dat er een video werd getoond van een voorganger uit Irak die zich intensief bezig houd met de vluchtelingen nabij het gebied waar IS met de scepter zwaait. Hij getuigde dat er vele Moslims tot de Heer komen en dat de Moslims zelf zeggen dat zij moe zijn van het geloof dat zij hebben aangehangen dat bestaat uit moord en verkrachting.
Hij getuigde ook dat er kort geleden vele kinderen door de IS waren omgebracht.
Deze kinderen waren christenen en zij moesten Jezus ontkennen. Geen van de kinderen heeft daar gehoor aan gegeven en zij werden daardoor onthoofd.
De ouders van de kinderen worden nu door de christenen opgevangen en begeleid

Ik heb heel veel mensen ontmoet, bemoedigen kunnen geven en uitnodigingen moeten afslaan om te komen spreken in Afrika en India.
hettykamerisraelokt2014De eerste drie weken was ook dit mijn leven. Uit de koffer leven zoals wij dat zeggen.
Ik heb dagen gedraaid van ’s ochtends 5 tot ’s avonds 11 uur.
Gelukkig is dat nu anders en zijn de dagen normaal en is alles nu schoon en opgeruimd.